Gépjármű-finanszírozási ügyfélszolgálat

Gyakori kérdések

 

 

Milyen díjakat kell fizetnem a finanszírozónak, ha a szerződésnek megfelelően járok el?

 • Törlesztő részleteket, esetlegesen moratóriumi törlesztést a szerződés alapján meghatározott összegekben, időpontokban,
 • a hirdetményben meghatározott események bekövetkeztekor a kapcsolódó díjakat (pl.: szerződésmódosítás),
 • amennyiben a szerződését deviza alapon, de nem „havi fix” konstrukcióban kötötte, a szerződésben meghatározott devizanem árfolyam változása esetén negyedévente az árfolyamkülönbözetet (árfolyamváltozás I.).

Nem a finanszírozónak fizetem:

 • Casco biztosítás díját,
 • a kötelező felelősségbiztosítás díját,
 • a gépjárműadót (súlyadót),
 • vagyonszerzéssel és átírással kapcsolatos egyéb költségeket.

a lap tetejére

 

Hogyan fizessem a törlesztő részleteket?

Magánszemélyek esetén a fizetési mód alapvetően a postai készpénz-átutalási megbízás. Javasoljuk ugyanakkor, hogy adjon számlavezető bankjának állandó átutalási megbízást a díjakra vonatkozóan! Kérjük, értesítsen minket is ennek megtörténtéről, ekkor nem fogjuk postán küldeni a csekkeket.

A fizetési mód gazdálkodó szervezet és egyéni vállalkozó esetében átutalás. Kérjük, hogy a fizetendő díjat néhány nappal a megjelölt esedékesség előtt utalja át, hogy az esedékesség napjára biztosan beérkezzék a finanszírozónál vezetett folyószámláján!

 

a lap tetejére

 

Mi a teendő, ha nem kaptam meg időben a csekket, vagy azok elfogytak?

Hívja az AxFina Hungary Csoport Ügyfélszolgálatát a 62/564-777 telefonszámon, vagy kattintson a Fizetési módhoz kapcsolódó kérelmek menüpontra honlapunkon (www.axfina.hu). Felhívjuk figyelmét, hogy fizetési kötelezettségének ebben az esetben is az esedékesség napjáig eleget kell tenni, a Fizetési értesítőben szereplő bankszámlaszámra.

 

a lap tetejére

 

Mi a devizaalapú szerződés?

Abban az esetben, ha a szerződésben megjelölt „mértékadó devizanem” nem magyar forint (HUF), Ön devizaalapú szerződést kötött. Ilyenkor az induló kamatfeltételek ugyan kedvezőek lehetnek, de Önnek kell viselnie az árfolyamváltozásból adódó kockázatokat. Ebben az esetben a törlesztő részletek a megjelölt devizanem (pl. Euro) és a forint egymáshoz viszonyított árfolyamváltozásának megfelelően is változhatnak, amelyet negyedévente külön csekken küldünk Önnek (árfolyamváltozás I.).

 

a lap tetejére

 

Mi az „integrált casco” konstrukció?

Az „Integrált Casco” Ön számára az egyszerűséget és a biztonságot jelenti. A biztosítás díjai a gépjárműve havi törlesztőrészleteivel együtt fizetendőek. A cascobiztosítás fedezettsége a szerződött futamidő végéig tart. Káresemény bekövetkeztekor az ügyintézés menete megegyezik a klasszikus piaci feltételekkel rendelkező casco biztosításokéval. A biztosítással kapcsolatos dokumentumokat a biztosító társaság közvetlenül Önnek küldi meg.

 

a lap tetejére

 

Mi a teendő, ha egyösszegben szeretném visszafizetni a tartozásomat?

Bármely értéknapra tájékoztatást tudunk nyújtani az aznapi tartozás pontos összegéről. Önnek elég telefonon jeleznie a szándékát ügyfélszolgálatunknak, és postán megküldjük a szerződés módosításhoz szükséges dokumentumokat. A szerződés módosításokra vonatkozó díjakat nyilvános hirdetményünk tartalmazza. Kérjük, ügyeljen arra, hogy mielőtt befizeti az előtörleszteni kívánt összeget, feltétlenül egyeztessen az ügyfélszolgálattal!

 

a lap tetejére

 

Mi a teendő, részleges előtőrlesztés esetén?

A futamidő alatt, a szerződésben foglaltak szerint szerződésmódosítási díj fizetése mellett lehetőség van a hátralévő tartozás részleges előtörlesztésére. Amennyiben módosítani kívánja szerződését, kérjük, a „Igény bejelentés részleges előtörlesztéshez” űrlap kitöltésével jelezze szándékát Társaságunk felé.

 

a lap tetejére

 

Hol található a hirdetmény?

Aktuális hirdetményünk megtalálható ügyfélszolgálatunkon és a honlapunkon a http://www.axfina.hu/vallalati-ugyfelek/gepjarmu-finanszirozasi-ugyfelszolgalat/hirdetmeny/ internetes oldalunkon.

 

a lap tetejére

 

Kell-e casco biztosítást kötnöm a finanszírozott gépjárműre?

A speciális Casco - mentes konstrukciók kivételével minden esetben kötelező a teljes körű Casco biztosítás megkötése, mégpedig az ügyfelünk által választott biztosítótársaságnál, a biztosítási kötvényben a finanszírozó cég kedvezményezettségének megjelölésével.

A megkötött Casco biztosítást a szerződés futamideje alatt nem lehet felmondani, higgye el, ez közös érdekünk! Kérjük ne feledje, hogy amennyiben a finanszírozás futamideje alatta biztosítótársaság bármely okból (pl.: a díj nemfizetése miatt) megszünteti a kockázatviselést (felmondja a Casco-t), Társaságunk felmondhatja a finanszírozási szerződést.

Amenyiben finanszírozási szerződés megkötésekor Ön a NO Casco konstrukciót választotta, akkor nem kell kötnie Casco biztosítást. Abban az esetben azonban, ha a gépjárművét ellopják, vagy totálkárt szenved, az Ön tartozása a finanszírozó felé egy összegben, azonnal esedékessé válik.

 

a lap tetejére

 

Mire kell különösen figyelnem a casco-val kapcsolatban?

Kérjük, feltétlenül tájékozódjon arra vonatkozóan, hogy az Ön biztosítása, milyen események bekövetkeztekor milyen összeg erejéig nyújt biztosítást és mely esetekben tagadhatja meg a biztosító a kártérítést. Az alábbiakra feltétlenül felhívjuk a figyelmét:

 • győződjön meg róla, hogy az autójába szerelt biztonságtechnikai berendezéseket a biztosítótársaság elfogadja,
 • a biztosítótársaság engedélye nélkül ne készítsen másolatot a kulcsokról, az indítókulcsot soha, semmilyen körülmények között ne hagyja az autóban őrizetlenül (például a garázskapu nyitásakor, vagy kisebb koccanás esetén),
 • ne tárolja a forgalmi engedélyt az autóban,
 • parkoláskor minden esetben győződjön meg róla, hogy bezárta az autót és a riasztót bekapcsolta.

 

a lap tetejére

 

Mi a teendő töréskár, vagy lopáskár esetén?

Bruttó 300.000,- forint kárösszeg alatt Önnek lehetősége van arra, hogy közvetlenül intézze a javítást és a kárösszeg felvételét a biztosítótársaságnál. Az erre vonatkozó meghatalmazást az Üzletszabályzat tartalmazza. Ezt meghaladó károk esetén kérjük hívja fel ügyfélszolgálatunkat és kérje részletes tájékoztatónkat! A káresemény bejelentéséhez aktuális nyomtatványunk megtalálható a www.axfina.hu internetes oldalon a Letölthető kérelmek között.

 

a lap tetejére

 

Mi a teendő, ha el akarom adni az autót a szerződés futamidejének lejárta előtt?

Hívja ügyfélszolgálatunkat a megoldás megtalálása érdekében.

 

a lap tetejére

 

Mi a teendő, ha külföldre akarok menni a finanszírozott autóval?

Nem kell rendelkeznie a finanszírozó írásos engedélyével, ha a kölcsönszerződés keretében vásárolt gépjárművel lépi át a határt. Lízingelt gépjárművek esetén a határátlépési engedélyt az Üzletszabályzat tartalmazza. Külföldi utazása előtt kérjük, győződjön meg róla, hogy Casco biztosítása kiterjed-e az úticélként megjelölt országokra.

 

a lap tetejére

 

Mi a teendő, ha nem tudom időben fizetni a díjakat?

Amennyiben akár előre látható, akár nem várt negatív változás áll be fizetőképességében, azt mihamarabb, lehetőség szerint a fizetési késedelem bekövetkezését megelőzően jelezze a finanszírozó felé, hogy a közös megoldáskeresés mielőbbi megkezdődhessen.

A témában részletes tájékoztatót talál a www.axfina.hu honlapon a Tájékoztatók részben:

http://www.axfina.hu/media/download/altalanos-tajekoztato-fizetesi-problemak-esetere.pdf

Újabb kockázati elemzés után van mód arra, hogy a szerződésben megállapított díjakat átütemezzük egy Önnek is megfelelő időpontra. Kérjük hívja ügyfélszolgálatunkat vagy töltse ki formanyomtatványunkat melyet megtalál a www. axfina.hu  internetes oldalon a Letölthető kérelmek között.

 

a lap tetejére

 

Előfordulhat-e, hogy más pénzintézet megtagadja tőlem a hitelfolyósítást azért, mert tartozom az AxFinának?

Igen. A pénzintézeteknek törvényi kötelezettségük van arra vonatkozóan, hogy ügyfeleik tartozását folyamatosan jelentsék a Központi Hitelinformációs Rendszerbe (KHR). A nyilvántartás eredményeit a pénzintézetek figyelembe vehetik a hitelügyletek elbírálásánál.

 

a lap tetejére

 

Kihez fordulhatok kérdéseimmel?

A szerződésével összefüggő kérdésével forduljon bizalommal ügyfélszolgálatunkhoz, vagy keresse fel a www.axfina.hu internetes oldalunkat:

 • törés- és lopáskár bejelentése,
 • módosítási igények,
 • előtörlesztési kérelmek,
 • szerződéslezárás,
 • fizetésimód változtatása
 • folyószámla-egyeztetés,
 • adatváltozás bejelentése,
 • a szerződéssel kapcsolatos egyéb információk.

Sürgős esetben lehetősége van a személyes helyszíni ügyintézésre. Kérjük, hogy lehetőleg előző nap telefonon egyeztessen időpontot ügyfélszolgálatunkkal a 62/564-777-es telefonszámon.

 

a lap tetejére

 

Hol találhatóak az árfolyamok?

Társaságunk az általa alkalmazott deviza árfolyamokat a www.axfina.hu internetes oldalon a Tájékoztató részben található Árfolyam címen teszi közzé, minden banki napon 10.00 és 11.00 óra között.

a lap tetejére

A+ A-
© 2006-2017. Lombard Lízing Zrt. Minden jog fenntartva