Gépjármű-finanszírozási ügyfélszolgálat

Gyakori kérdések

 

 

Milyen díjakat kell fizetnem a lombardnak, ha a szerződésnek megfelelően járok el?

 • Törlesztő részleteket, a szerződés alapján meghatározott összegekben, időpontokban,
 • a hirdetményben meghatározott események bekövetkeztekor a kapcsolódó díjakat (pl.: szerződésmódosítás),
 • amennyiben a szerződését deviza alapon, de nem „havi fix” konstrukcióban kötötte, a szerződésben meghatározott devizanem árfolyam változása esetén negyedévente az árfolyamkülönbözetet (kamatváltozás II.).

Nem a lombardnak fizetem:

 • Casco biztosítás díját,
 • a kötelező felelősségbiztosítás díját,
 • a gépjárműadót (súlyadót),
 • vagyonszerzéssel és átírással kapcsolatos egyéb költségeket.

a lap tetejére

 

Hogyan fizessem a törlesztő részleteket?

Magánszemélyek esetén a fizetési mód alapvetően a postai készpénz-átutalási megbízás. Javasoljuk ugyanakkor, hogy adjon számlavezető bankjának állandó átutalási megbízást a díjakra vonatkozóan! Kérjük, értesítsen minket is ennek megtörténtéről, ekkor nem fogjuk postán küldeni a csekkeket.

A fizetési mód gazdálkodó szervezet és egyéni vállalkozó esetében átutalás. Kérjük, hogy a fizetendő díjat néhány nappal a megjelölt esedékesség előtt utalja át, hogy az esedékesség napjára biztosan jóváírják a Lombardnál vezetett folyószámláján!

 

a lap tetejére

 

Mi a teendő, ha nem kaptam meg időben a csekket, vagy azok elfogytak?

Hívja a Lombard Lízing Csoport Ügyfélszolgálatát a 62/564-777 telefonszámon, vagy kattintson a Fizetési módhoz kapcsolódó kérelmek menüpontra honlapunkon (www.lombard.hu). Felhívjuk figyelmét, hogy fizetési kötelezettségének ebben az esetben is az esedékesség napjáig eleget kell tenni, a szerződésben szereplő bankszámlaszámra.

 

a lap tetejére

 

Mi a devizaalapú szerződés?

Abban az esetben, ha a szerződésben megjelölt „mértékadó devizanem” nem magyar forint (HUF), Ön devizaalapú szerződést kötött. Ilyenkor az induló kamatfeltételek ugyan kedvezőek lehetnek, de Önnek kell viselnie az árfolyamváltozásból adódó kockázatokat. Ebben az esetben a törlesztő részletek a megjelölt devizanem (pl. Euro) és a forint egymáshoz viszonyított árfolyamváltozásának megfelelően is változhatnak, amelyet negyedévente külön csekken küldünk Önnek (kamatváltozás II.).

Amennyiben a várható kockázatokat túl magasnak ítéli, a futamidő alatt bármikor lehetősége van arra, hogy áttérjen forintalapú törlesztésre.

 

a lap tetejére

 

Mi az „integrált casco” konstrukció?

Az „Integrált Casco” Ön számára az egyszerűséget és a biztonságot jelenti. A biztosítás díjai a gépjárműve havi törlesztőrészleteivel együtt fizetendőek. A cascobiztosítás fedezettsége a szerződött futamidő végéig tart. Káresemény bekövetkeztekor az ügyintézés menete megegyezik a klasszikus piaci feltételekkel rendelkező casco biztosításokéval. A biztosítással kapcsolatos dokumentumokat a biztosító társaság közvetlenül Önnek küldi meg.

 

a lap tetejére

 

Mi a teendő, ha egyösszegben szeretném visszafizetni a tartozásomat?

Bármely értéknapra tájékoztatást tudunk nyújtani az aznapi tartozás pontos összegéről. Önnek elég telefonon jeleznie a szándékát ügyfélszolgálatunknak, és postán megküldjük a szerződés módosításhoz szükséges dokumentumokat. A szerződés módosításokra vonatkozó díjakat nyilvános hirdetményünk tartalmazza. (Csak kölcsönszerződéseket és lízingszerződéseket lehet előtörleszteni, a bérleti szerződések határozott időre szólnak, ebben az esetben a bérlő nem mondhatja fel egyoldalúan a szerződést.) Kérjük, ügyeljen arra, hogy mielőtt befizeti az előtörleszteni kívánt összeget, feltétlenül egyeztessen az ügyfélszolgálattal!

 

a lap tetejére

 

Mi a teendő, részleges előtőrlesztés esetén?

A futamidő alatt, a szerződésben foglaltak szerint szerződésmódosítási díj fizetése mellett lehetőség van a hátralévő tartozás részleges előtörlesztésére. Amennyiben módosítani kívánja szerződését, kérjük, a „Igény bejelentés részleges előtörlesztéshez” űrlap kitöltésével jelezze szándékát Társaságunk felé.

 

a lap tetejére

 

Hol található a hirdetmény?

Aktuális hirdetményünk megtalálható irodáinkban, márkakereskedő partnereinknél, illetve ügyfélszolgálatunkon és a www.lombard.hu internetes oldalunkon.

 

a lap tetejére

 

Kell-e casco biztosítást kötnöm a finanszírozott gépjárműre?

A speciális Casco - mentes konstrukciók kivételével minden esetben kötelező a teljes körű Casco biztosítás megkötése, mégpedig az ügyfelünk által választott biztosítótársaságnál, a biztosítási kötvényben a finanszírozó cég kedvezményezettségének megjelölésével.

A megkötött Casco biztosítást a szerződés futamideje alatt nem lehet felmondani, higgye el, ez közös érdekünk! Kérjük ne feledje, hogy amennyiben a finanszírozás futamideje alatta biztosítótársaság bármely okból (pl.: a díj nemfizetése miatt) megszünteti a kockázatviselést (felmondja a Casco-t), Társaságunk felmondhatja a finanszírozási szerződést.

Amenyiben finanszírozási szerződés megkötésekor Ön a NO Casco konstrukciót választotta, akkor nem kell kötnie Casco biztosítást. Abban az esetben azonban, ha a gépjárművét ellopják, vagy totálkárt szenved, az Ön tartozása a Lombard felé egy összegben, azonnal esedékessé válik.

 

a lap tetejére

 

Mire kell különösen figyelnem a casco-val kapcsolatban?

Kérjük, feltétlenül tájékozódjon arra vonatkozóan, hogy az Ön biztosítása, milyen események bekövetkeztekor milyen összeg erejéig nyújt biztosítást és mely esetekben tagadhatja meg a biztosító a kártérítést. Az alábbiakra feltétlenül felhívjuk a figyelmét:

 • győződjön meg róla, hogy az autójába szerelt biztonságtechnikai berendezéseket a biztosítótársaság elfogadja,
 • a biztosítótársaság engedélye nélkül ne készítsen másolatot a kulcsokról, az indítókulcsot soha, semmilyen körülmények között ne hagyja az autóban őrizetlenül (például a garázskapu nyitásakor, vagy kisebb koccanás esetén),
 • ne tárolja a forgalmi engedélyt az autóban,
 • parkoláskor minden esetben győződjön meg róla, hogy bezárta az autót és a riasztót bekapcsolta.

 

a lap tetejére

 

Mi a teendő töréskár, vagy lopáskár esetén?

Bruttó 300.000,- forint kárösszeg alatt Önnek lehetősége van arra, hogy közvetlenül intézze a javítást és a kárösszeg felvételét a biztosítótársaságnál. Az erre vonatkozó meghatalmazást az Üzletszabályzat tartalmazza. Ezt meghaladó károk esetén kérjük hívja fel ügyfélszolgálatunkat és kérje részletes tájékoztatónkat! A káresemény bejelentéséhez aktuális nyomtatványunk megtalálható a www.lombard.hu internetes oldalon.

 

a lap tetejére

 

Mi a teendő, ha el akarom adni az autót a szerződés futamidejének lejárta előtt?

 • Amennyiben Önnek lízingszerződése van, lehetősége van arra, hogy ne a gépjárművet, hanem magát a lízingszerződést „adja el”, így a vevő átvállalja az Ön kötelezettségeit és a szerződés lejáratakor megkapja a gépjármű tulajdonjogát.
 • Amennyiben kölcsönszerződés keretében finanszíroztatta a gépjárművet, a szerződés átvállalását a lakóhelyéhez legközelebbi Lombard irodában intézheti el, előre egyeztetett időpontban. Ezt követően megküldjük Önnek a gépjárműeladáshoz szükséges papírokat. Ebben az esetben a vevőnek nincs módja arra, hogy közvetlenül átvállalja a hiteltartozást.

 

a lap tetejére

 

Mi a teendő, ha külföldre akarok menni a finanszírozott autóval?

Nem kell rendelkeznie a Lombard írásos engedélyével, ha a kölcsönszerződés keretében vásárolt gépjárművel lépi át a határt. Lízingelt gépjárművek esetén a határátlépési engedélyt az Üzletszabályzat tartalmazza. Külföldi utazása előtt kérjük, győződjön meg róla, hogy Casco biztosítása kiterjed-e az úticélként megjelölt országokra.

 

a lap tetejére

 

Mi a teendő, ha nem tudom időben fizetni a díjakat?

Feltétlenül előre, írásban jelezze ügyfélszolgálatunknak, ha várhatóan fizetési nehézségei adódnak. Újabb kockázati elemzés után van mód arra, hogy a szerződésben megállapított díjakat átütemezzük egy Önnek is megfelelő időpontra.

 

a lap tetejére

 

Előfordulhat-e, hogy más pénzintézet megtagadja tőlem a hitelfolyósítást azért, mert tartozom a lombardnak?

Igen. A pénzintézeteknek törvényi kötelezettségük van arra vonatkozóan, hogy ügyfeleik tartozását - gazdálkodó szervezetek esetében minden ügyletet, magánszemélyek esetén csak a törvényben előírt mértékű, lejárt tartozásokat - folyamatosan jelentsék a Bankközi Adós- és Hitelinformációs Rendszer és Adatbanknak (KHR). A nyilvántartás eredményeit a pénzintézetek figyelembe vehetik a hitelügyletek elbírálásánál.

 

a lap tetejére

 

Kihez fordulhatok kérdéseimmel?

A szerződésével összefüggő kérdésével forduljon bizalommal ügyfélszolgálatunkhoz, vagy keresse fel a www.lombard.hu internetes oldalunkat:

 • törés- és lopáskár bejelentése,
 • módosítási igények,
 • előtörlesztési kérelmek,
 • szerződéslezárás,
 • fizetésimód változtatása,
 • szerződés átvállalás,
 • folyószámla-egyeztetés,
 • adatváltozás bejelentése,
 • hitelfelvétel új autó vásárlása esetén (ajánlatkérés),
 • a szerződéssel kapcsolatos egyéb információk.

Sürgős esetben lehetősége van a személyes helyszíni ügyintézésre. Kérjük, hogy lehetőleg előző nap telefonon egyeztessen időpontot ügyfélszolgálatunkkal a 62/564-777-es telefonszámon.

 

a lap tetejére

 

Hol találok információt az Extra Help Online Ügyfélszolgálat működéséről?

Amennyiben elindítja az Extra Help programot, a Segítség menüpontja alatt minden kérdésére választ kap.

 

a lap tetejére

 

Hol találhatóak az árfolyamok?

Társaságunk az általa alkalmazott deviza árfolyamokat a www.lombard.hu/arfolyam címen teszi közzé, minden banki napon 10.00 és 11.00 óra között.

a lap tetejére

A+ A-
© 2006-2017. Lombard Lízing Zrt. Minden jog fenntartva