Aktuális

2019. április 16.

Tájékoztatás bankszámlaszám változásról

Felhívjuk Ügyfeleink szíves figyelmét, hogy bankszámlaszámaink megváltoztak. Kérjük banki átutalásaikat a

Lombard Lízing Zrt. esetén a 11735005-20546652
Lombard Ingatlan Zrt. esetén a 11735005-21037827
Lombard Bérlet Kft. esetén a 11735005-20575311

számlaszámra teljesítsék, az átutalás közleményében a szerződésszám és a hatjegyű ügyfél azonosító feltüntetésével.

Kérjük postai készpénzátutalási megbízással (sárga csekk) fizető ügyfeleinket, csak olyan csekket használjanak, amelynek jobb alsó részén a fenti új bankszámlaszám szerepel.

Amennyiben a fentiekkel kapcsolatban kérdésük van, kérjük, hívják ügyfélszolgálatunkat bizalommal munkanapokon 8-16 óra között a 62/564-777 telefonszámon.

Közreműködésüket megköszönve:
Lombard Lízing Csoport

 

2019. február 1.

Tájékoztatás készpénzbefizetésről

Tájékoztatjuk Ügyfeleinket, hogy 2019. március 1. napjától készpénz befizetésre OTP bankfiókon keresztül van lehetőség, Ügyfélszolgálati irodánkban (6722 Szeged, Tisza Lajos krt. 85-87.) a készpénzkezelés megszűnik. Ügyfeleink befizetéseiket a korábban megszokott módon - banki átutalással vagy postai csekken - is teljesíthetik.

Lombard Lízing Csoport

 

2018. december 11.

TÁJÉKOZTATÁS BANKSZÜNNAPRÓL

Felhívjuk Ügyfeleink figyelmét, hogy 2018. december 27. és 2018. december 28. napján Társaságunk bankszünnapot tart. Megértését köszönjük!

Lombard Lízing Csoport

 

2018. május 25.

Tájékoztatás adatvédelmi rendelkezések módosulásáról

Tekintettel az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 számú rendeletének (EU Általános Adatvédelmi rendelete, GDPR) 2018.05.25. napjával történő kötelező alkalmazására, a szerződése elválaszthatatlan részét képező Üzletszabályzat Adatvédelem, adatkezelésre vonatkozó rendelkezései 2018.05.25. napjával kiegészülnek a Lombard Lízing Csoport Nyilvános adatvédelmi tájékoztatójával. 
A Lombard Lízing Csoport Nyilvános adatvédelmi tájékoztatója elérhető a Társaság www.lombard.hu weboldalán és ügyfélszolgálatán, illetve annak másolati példánya igényelhető a Társaság ügyfélszolgálatán. 

 

2017. október 24.

Tájékoztatás székhelyváltásról

Felhívjuk ügyfeleink szíves figyelmét, hogy Társaságunk székhelye 2017. november 15. napjával a 6720 Szeged, Somogyi Béla utca 19. szám alól áthelyezésre kerül a 6722 Szeged, Tisza Lajos körút 85-87. szám alá.
Egyéb elérhetőségeink és cégadataink változatlanok maradnak.

Tájékoztatjuk továbbá, hogy 2017. november 10. napján személyes ügyfélszolgálatunk és a telefonos ügyfélszolgálatunk bankszünnapot tart.

Megértését köszönjük!

Lombard Lízing Csoport

 

2016. december 1.

Információs füzet – Fizetési problémák esetére

A Lombard Lízing Csoport komplex megoldáscsomagot állított össze azon ügyfelei számára, akik fizetési nehézségekkel vagy tartós törlesztési problémákkal küzdenek. Jelentős többletköltségtől kímélheti meg pénztárcáját, ha nem várja meg a szerződésének felmondását, hanem még azt megelőzően keres fizetést könnyítő megoldást!

Az átmeneti fizetési problémák kiküszöbölhetőek a jelenlegi fizetési kötelezettségek átütemezésével, vagy fizetési könnyítéssel. A futamidő hosszabbításával a havi díjak csökkenthetők, de igényelhető a díjfizetés átmeneti felfüggesztése, vagy egy adott díj későbbi időpontban történő megfizetése. Lehetőség van a törlesztő részletek fizetési határidejének módosítására is, így a havi törlesztő részlet kifizetése a munkabér vagy a bevétel kézhezvételéhez igazítható.

Fizetési problémák kezeléséről szóló információs füzetünket megtalálja tájékoztatóink között, vagy ide kattintva.

 

2016. május 25.

Tájékoztatás budapesti ügyfélszolgálati iroda megszüntetéséről

Tájékoztatjuk Ügyfeleinket, hogy 2016. június 17. napjával budapesti ügyfélszolgálati irodánk (1139 Budapest Váci út 81-83.) megszűnik.

Ügyfeleink személyesen ügyeiket a továbbiakban szegedi ügyfélszolgálati irodánkban intézhetik.

Irodánk címe: 6720 Szeged Somogyi u. 19.

Nyitva tartás:
Hétfő - péntek: 8.00 - 16.00, pénztár: 8.00 - 16.00

Telefonos és írásos megkeresések esetén változatlan elérhetőségeken állunk ügyfeleink rendelkezésére.

 

2016. május 6.

Közlemény

2016. május 10-én kedden a budapesti személyes ügyfélszolgálatunk 13 órakor, a szegedi személyes ügyfélszolgálatunk 15:30-kor bezár. Ezen időben telefonos ügyfélszolgálatunk zavartalanul üzemel. Kérjük szíves megértésüket!

 

2016. január 18.

Közlemény

2016. január 22-én pénteken a budapesti személyes ügyfélszolgálatunk zárva tart bankszünnap miatt. Ezen a napon szegedi ügyfélszolgálatunk zavartalanul üzemel.
Kérjük szíves megértésüket!

 

2015. augusztus 3.

Közlemény

A Kúria a Gfv.VII.30.112/2015/5. számú ítéletével kötelezte a Lombard Lízing Zrt.-t, hogy az ítéletben megszövegezett tartalmú "közlemény" teljes szövegét tegye közzé a honlapján.

 

2015. július 27.

Tájékoztató a 2015. július 16-i közleménnyel kapcsolatban

Az ügyfeleknek a szerződésből eredő fizetési kötelezettségeiket változatlan tartalommal és formában kell teljesíteniük a Fizetési értesítőben kiközölt feltételek szerint. Ennek elmaradása esetén számolni kell a szerződésszegés jogkövetkezményeivel, beleértve a szerződés esetleges felmondását is.

 

2015. július 16.

Közlemény

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a Kúria Gfv. VII.30.112/2015/5 sz. ítélete alapján, amely három már hatályon kívül helyezett Üzletszabályzat (HIT2006.05.31., PLA3/2008.11.01 és HIT/2006.05.31.) vonatkozásában mondta ki bizonyos rendelkezések érvénytelenségét, a Lombard Lízing Zrt. az alábbi intézkedéseket teszi:

  • A Kúria ítéletében szereplő „Közleményt” legkésőbb 2015. augusztus 6-ig az előírt módon közzéteszi.
  • Valamennyi hatályos Üzletszabályzatát felülvizsgálja és módosítja annak érdekében, hogy azokból a Kúria által érvénytelennek nyilvánított szerződési feltételek kikerüljenek, illetve a Kúria döntésének megfelelően – a fogyasztók javára – módosításra kerüljenek.
  • A hatályos Üzletszabályzatok módosítását honlapján közzéteszi és módosításról egyéb figyelemfelhívás útján is tájékoztatja érintett ügyfeleit.

 

2015. május 15.

Tájékoztató Integrált CASCO-ra vonatkozó felügyeleti határozat végrehajtásáról

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a Lombard Lízing Zrt. a Magyar Nemzeti Bank H-FK-I-B-388/2013. számú határozatában foglaltakat – amely a fogyasztókkal kötött kölcsönszerződések havi díjai ügyleti kamatában beszedett Integrált CASCO díjra jutó árfolyam-különbözetről rendelkezik – az alábbiak szerint végrehajtotta:

1. A 2015. május 1. napját követően esedékes havi törlesztő részletek kamatrészében az Integrált CASCO díjra jutó árfolyam-különbözet a Felügyelet által ajánlott módszer szerint került meghatározásra. Ezzel a Társaság a jogellenes magatartást 2015. április 30. napjával megszüntette.

2. A Társaság a 2011. szeptember 29. és 2015. április 30. napja közötti időszakban esedékessé vált törlesztő részletek vonatkozásában az MNB által megadott képlet szerint megállapította az adott fogyasztó részére visszatérítendő összeget, amelyet az érintett fogyasztók ügyfélfolyószámláján 2015. május 4. napjával jóváírt. Az Integrált CASCO visszatérítéséről, annak elszámolásáról a Társaság külön levélben tájékoztatja érintett ügyfeleit.

 

2015. február 27.

Tájékoztató

A Szegedi Ítélőtábla a Pf.II.20.961/2014/3. számú ítéletével kötelezte a Lombard Lízing Zrt.-t, hogy az ítéletben megszövegezett tartalmú „közlemény” teljes szövegét tegye közzé a honlapján.

 

2014. október 15.

Tájékoztató az árfolyamréssel és egyoldalú szerződésmódosítással kapcsolatos fogyasztókkal történő elszámolásról

A Lombard az elszámolási kötelezettségét a fogyasztónak minősülő ügyfeleivel szemben a 2014.07.26. napján hatályba lépett 2014. évi XXXVIII. törvény, a 2014. október 15. illetve egyes rendelkezései vonatkozásában 2014. november 1. napjától hatályos 2014. évi XL. törvény valamint az elszámolás részletszabályaira vonatkozó MNB rendeletben meghatározott módszertan és határidő szerint köteles teljesíteni.

 

2014. március 12.

Tájékoztató

Tájékoztatjuk, hogy az új Polgári Törvénykönyv (Ptk.) 2014.03.15. napjától érvényes szabályai jelentősen megváltoztatták a finanszírozásoknál korábban alkalmazható biztosítéki rendszert, mely változások miatt a hitelszerződéshez és lízingszerződéshez kapcsolódó tartozásátvállalási szolgáltatásunk átmenetileg szünetel. Ezen időszak alatt benyújtott ilyen igények elutasításra kerülnek.

 

2013. november 1.

Csoportos beszedés

Csoportos beszedéshez szükséges szolgáltató azonosító: Lombard Lízing Zrt. A11080996. Fogyasztó azonosító: az Ön 3 betűből és 7 számból álló szerződésszáma.

 

2013. október 1.

Tájékoztató a PSZÁF H-FH-I-B-192/2013. számú határozatával kapcsolatban

Szeretnénk tájékoztatni tisztelt ügyfeleinket arról, hogy a PSZÁF H-FH-I-B-192/2013. számú casco díjfizetési eljáráshoz kapcsolódó határozatának bírósági felülvizsgálata iránt a Lombard Lízing Csoport a törvény által biztosított határidőn belül keresettel élt az illetékes bíróság előtt, illetve kérte a határozat végrehajtásának felfüggesztését. A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 28.K.32.395/2013/3. számú, 2013. szeptember 25-én kelt végzésében a Lombard kérelmének helyt adva a fent említett határozat végrehajtását felfüggesztette. Mindez azt jelenti, hogy a társaság a bíróság jogerős döntéséig az integrált casco biztosítást is tartalmazó finanszírozási szerződéseit továbbra is a hatályos szerződési feltételek szerint kezeli, és visszafizetést ehhez kapcsolódóan nem eszközöl. A határozat bírósági felülvizsgálata folyamatban van, melynek során meghozatalra kerülő és jogerőssé váló ítélet rendelkezéseit a Lombard maradéktalanul végrehajtja.

 

2013. január 2.

Adószám változás

A Lombard Lízing Zrt. adószáma 2013.01.01-től megváltozott. Az új adószám: 11080996-2-06.

 

2012. február 20.

TÁJÉKOZTATÓ A 2012. FEBRUÁR 20-ÁN ÉLETBE LÉPETT VÁLTOZÁSOKRÓL

A Lombard Lízing Csoport az anyavállalatával - a VR Leasing AG-vel - közösen kialakított, a cégcsoport jövőbeli üzleti aktivitását meghatározó stratégiája értelmében a magyarországi piacon kizárólag gépjármű-finanszírozásra fog fókuszálni.

A fenti döntés következményeként a Lombard Lízing Csoport 2012. február 20-i hatállyal termelőeszköz- és ingatlanfinanszírozási, illetve a személygépjármű flotta finanszírozási tevékenységét az új kihelyezések tekintetében megszünteti.

Szerződéskötésre a 2012. február 20-át megelőzően Társaságunkhoz benyújtott termelőeszköz- és/vagy ingatlanfinanszírozási kérelmek esetén van lehetőség.
A stratégiai döntés a már megkötött és hatályos lízing-, hitel-, illetve bérleti szerződésekre nincs hatással, így azok kezelését a Lombard Lízing Csoport az adott szerződésben és a hozzá tartozó üzletszabályzatban foglaltaknak megfelelően a továbbiakban is biztosítja.

 

2011. január 1.

LOMBARD SAJÁT ÁRFOLYAM BEVEZETÉSE

A Takarékbank Zrt. 2010. december 31. napjával megszünteti a „MTB Deviza árfolyam” jegyzését.

Fentiekre tekintettel a Lombard Lízing Zrt. 2011. január 1. napjától saját deviza árfolyamot képez, „Lombard saját deviza árfolyam” néven.
Az árfolyam képzés a kialakult banki gyakorlat szerint történik, a jegyzésre vonatkozó irányelveket az Árazási elvek tartalmazza. A Lombard saját deviza árfolyamot a Lombard Lízing Zrt. és annak leányvállalatai Üzletszabályzatainak vonatkozó rendelkezései kapcsán kell alkalmazni.

2011. január 1. napjától, ahol Üzletszabályzataink „MTB deviza árfolyam”-ról, MTB deviza eladási vagy vételi árfolyamról rendelkezik, helyette a „Lombard saját deviza árfolyam”-ot, Lombard saját eladási vagy vételi árfolyamot kell alkalmazni.

Társaságunk az adott napon érvényes Lombard deviza árfolyamát minden banki napon 10.00 és 11.00 óra között teszi közzé honlapján. 

 

2010. december 13.

DEVIZA ALAPÚ LAKÁSCÉLÚ FINANSZÍROZÁSI SZERZŐDÉSEK

Egyes pénzügyi tárgyú törvényeknek a nehéz helyzetbe került lakáscélú hitelt felvevő fogyasztók megsegítése érdekében szükséges módosításáról szóló 2010. évi XCVI. tv. - amely a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvényt és a fogyasztóknak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény módosította – alapján Társaságunk az Üzletszabályzatain átvezette a kötelező törvényi módosításokat.

A 2010.12.13. napjával életbelépő módosított Üzletszabályzatok - a törvényi rendelkezések alapján - a hatálybalépést megelőzően megkötött szerződésekre is, visszamenőleges hatállyal kiterjednek.

A már megkötött szerződések esetében a Takarékbank deviza eladási árfolyama helyett – a szerződésre érvényes mértékadó árfolyam változatlanul hagyása mellett - a Lombard saját deviza-középárfolyama kerül alkalmazásra a törlesztő részlet, vagy a devizában megállapított bármely költség, díj forintban meghatározott összegének kiszámításához.

Társaságunk az adott napon érvényes Lombard saját deviza-középárfolyamát minden banki napon 10.00 és 11.00 óra között teszi közzé honlapján.

 

2010. augusztus 31.

Tájékoztató cégösszeolvadásról

Ezúton tájékoztatjuk, hogy a Lombard Finanszírozási Zártkörűen Működő Részvénytársaság (rövid név Lombard Finanszírozási Zrt., 6720 Szeged, Somogyi Béla u 19.; adószáma: 12495049-2-06) - mint a leányvállalat - 2010. augusztus 31. napjával

beolvadt

a Lombard Pénzügyi és Lízing Zártkörűen Működő Részvénytársaságba (rövid név Lombard Lízing Zrt., 6720 Szeged, Somogyi Béla u 19.; adószáma: 11080996-2-44), mely 17 éve a finanszírozási piac meghatározó szereplője.

 

2010. június 1.

Megnyílt a finanszírozásból visszavett autóink telephelye

A budaörsi IKEA és Auchan mellett megnyitottuk visszavett autóink telephelyét. Itt megtekinthetőek és megvásárolhatóak finanszírozásból visszaszármaztatott autóink. Az autók megtalálhatóak a www.lombardlicit.hu oldalon is.

 

2010. január 4.

Módosuló üzletszabályzatok

A Lombard Lízing Csoporthoz tartozó pénzügyi intézmények értesítik tisztelt Ügyfeleiket, hogy a hatályos Üzletszabályzataik (ÁSZF) módosításra kerülnek.

 

2009. augusztus 28.

Tájékoztató a gazdasági válság okozta fizetési problémák kezeléséről

A gazdasági válság hatására egyre több ügyfelet érintenek átmeneti fizetési nehézségek, tartós törlesztési problémák, melyekre számos rugalmas megoldást kínálunk.

 

2009. július 21.

Értesítés szerződésszintű folyószámla nyilvántartás bevezetéséről

Ezúton tájékoztatjuk tisztelt Ügyfeleinket, hogy 2009. július 20-tól új folyószámla nyilvántartást vezettünk be, melynek eredményeként minden egyes szerződés esetében külön folyószámlán kerülnek nyilvántartásra a terhelések és jóváírások (pénzforgalom).

A+ A-
© 2006-2017. Lombard Lízing Zrt. Minden jog fenntartva