Aktuális

Tájékoztató az árfolyamréssel és egyoldalú szerződésmódosítással kapcsolatos fogyasztókkal történő elszámolásról

A Lombard az elszámolási kötelezettségét a fogyasztónak minősülő ügyfeleivel szemben a 2014.07.26. napján hatályba lépett 2014. évi XXXVIII. törvény, a 2014. október 15. illetve egyes rendelkezései vonatkozásában 2014. november 1. napjától hatályos 2014. évi XL. törvény valamint az elszámolás részletszabályaira vonatkozó MNB rendeletben meghatározott módszertan és határidő szerint köteles teljesíteni.

Ezen jogszabályok alapján a Lombard a jogszabályokban meghatározott határidőben elvégzi az érintett szerződések elszámolását. Az Elszámolást tértivevényes levélben küldjük meg az érintetteknek.

A rugalmasabb ügyintézés érdekében kérjük Ügyfeleinket, hogy személyi adataikban történt változásokat – különösképpen a levelezési cím, állandó lakcím: („Levelezési cím, címváltozás bejelentése”) – valamint bankszámlaszámukat („Bankszámlaszám változás bejelentése”) jelentsék be. A szükséges formanyomtatványok az alábbi helyről tölthetők le:
http://www.lombard.hu/elszamolasi-es-forintositasi-informaciok/

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a fent említett jogszabályok a teljesítési kötelezettséget nem befolyásolják, azaz a fennálló hitel- és lízingszerződésekben foglaltaknak megfelelően kell a fizetési kötelezettséget határidőben teljesíteni.

Mindaddig, amíg a Lombard a törvény előírása szerint elkészített Elszámolást postai úton tértivevényes küldemény formájában nem küldi meg az érintettek részére, Ügyfeleink fizetési kötelezettségüket a szerződésben előírt feltételek szerint, változatlan módon kötelesek teljesíteni. Az Elszámolás tartalmazni fogja a jövőbeni törlesztő-részletek összegét is.

Azokat az Ügyfeleinket, akik a szerződés szerinti díjakat határidőben teljesítik, az elszámolás során nem éri hátrány, hiszen az elszámolást a befizetések figyelembe vételével kell elkészíteni. Ugyanakkor, ha fizetési kötelezettségeiket nem teljesítik, vagy azzal késedelembe esnek, több tekintetben is hátrányos helyzetbe kerülhetnek:

  • a jogszabály alapján negatív adataik a Központi Hitelinformációs Rendszer (KHR) adatjelentésébe bekerülnek,
  • lejárt tartozásukra tekintettel Figyelmeztető levelet küldünk, melynek Hirdetmény szerinti költsége felszámításra kerül,
  • lejárt tartozásuk után késedelmi kamatot számítunk fel,
  • tekintve, hogy a visszajáró összeg elsősorban a fennálló lejárt tartozást csökkenti, a hátralévő tőketartozás kisebb mértékben csökken, így a jövőbeni törlesztő-részletének összege kevésbé, vagy nem fog csökkenni.

Az elszámolás időpontjáig kérjük érintett Ügyfeleink szíves türelmét!

Lombard Lízing Csoport

A+ A-
© 2006-2017. Lombard Lízing Zrt. Minden jog fenntartva