Aktuális

Libor jegyzés megszűnése, helyettesítő kamatlábak

Az Egyesült Királyság Pénzügyi Magatartási Hatósága (Financial Conduct Authority, FCA) bejelentette, hogy az EUR, GBP, JPY és CHF LIBOR (London Interbank Offered Rate), mint báziskamatláb összes futamidejének jegyzése 2021. december 31. után megszűnik.

A referenciamutató reform keretében uniós szabályozás is született, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/1011 számú rendelete (BMR) 2018-ban lépett hatályba, amely szabályozza a referenciamutatók létrehozását, a referenciamutató-kezelők működését és a referenciamutatók használatát. A BMR szabályozza azt az esetet is, ha valamely referenciamutató számítását véglegesen felfüggesztik, vagy a mutató elveszíti reprezentatív (azaz piaci) jellegét.

Mivel nagyfokú bizonytalanságot okozhat az érintett szerződésekben alkalmazott referenciamutató megszűnése, ezért az Európai Unió Bizottsága felhatalmazást kapott arra, hogy jogszabályban jelölje ki a szerződésekben a régi referenciamutató helyébe lépő új referenciamutatót. Amennyiben az Európai Unió Bizottsága gyakorolja e felhatalmazását és Magyarországon is közvetlenül hatályosuló és alkalmazandó rendeletet alkot, úgy a jogszabály erejénél fogva történik meg az érintett szerződések módosulása.

A CHF LIBOR megszűnése kapcsán az Európai Unió Bizottsága 2021. október 14. napján jogszabályt (a Bizottság 2021/1847 számú végrehajtási rendelete, a „Rendelet”) alkotott az 1, 3, 6 és 12 hónapos CHF LIBOR futamidők helyettesítésére.

A fenti Rendelet alkalmazásával a szerződéseknek kizárólag az alkalmazandó báziskamatlábra vonatkozó része módosul, az egyéb szerződéses elemek nem.

A Rendelet a CHF LIBOR-t helyettesítő kamatlábként a SARON összetett kamatlábat jelölte ki, továbbá – a helyettesítés gazdasági hatásának minimalizálása érdekében – rögzítette a különbözetkiigazítás értékét, mellyel a kijelölt helyettesítő kamatlábat az áttérés során növelni kell.

A Rendelet értelmében 2022. január 1-jétől a megszűnő CHF LIBOR referencia kamatlábak helyébe az alábbi kamatlábak lépnek:

LIBOR FUTAMIDŐ Helyettesítő kamatláb A különbözet kiigazítás értéke (spread) értéke (%)
CHF 1 hónap SARON 1 havi összetett kamatláb (SAR1MC) ISIN CH0477123886 -0,0571
CHF 3 hónap SARON 3 havi összetett kamatláb (SAR3MC) ISIN CH0477123902 0,0031
CHF 6 hónap SARON 3 havi összetett kamatláb (SAR3MC) ISIN CH0477123902 0,0741
CHF 12 hónap SARON 3 havi összetett kamatláb (SAR3MC) ISIN CH0477123902 0,2048

Fontos, hogy a Referencia-kamatláb helyettesítésével a szerződés ügyleti kamata nem változik meg, 2022. január 1-jét követően az eddig megszokott módon, a finanszírozási szerződés elválaszthatatlan részét képező üzletszabályzatban meghatározottak szerint a referencia-kamatláb változásának követése ezen helyettesítő kamatláb alapján történik.

Tekintettel arra, hogy az EU Bizottságának végrehajtási rendelete közvetlenül hatályosul és kötelezően alkalmazandó, a hatálya alá tartozó szerződések esetében a referencia-kamatláb a felek általi szerződésmódosítás nélkül változik meg a Rendeletben meghatározottak szerint.

Minden érintett ügyfelünket levélben tájékoztattuk a módosulásról, ügyfeleinknek teendője nincs a változás kapcsán.

 

A+ A-
© 2006-2017. Lombard Lízing Zrt. Minden jog fenntartva