Ingatlan-finanszírozási ügyfélszolgálat

Gyakori kérdések

 

Milyen előnyökkel jár a forint alapú hitelfelvétel?

A forint alapú finanszírozás előnye, hogy kiszámíthatóbb, alacsonyabb kockázattal jár, mint a deviza alapú, hiszen a havi díjak a futamidő végéig két esetben módosulhatnak:

  • ha az irányadó bankközi kamatláb (BUBOR, 3 havi BUdapesti interBank Offered Rate) változik;
  • ha a refinanszírozási feltételek a pénzpiaci körülmények hatásra módosulnak, és a mértékadó kamatláb (BUBOR) változása nem követi a pénzpiaci kamatok mozgását, úgy a Lombard Lízing Csoport forrásköltsége lesz irányadó a kamatváltozásra.

Ebben a hitelkonstrukcióban árfolyamkockázattal nem kell számolni.

a lap tetejére

 

Mit jelent a deviza alapú hitelfelvétel?

A devizában nyújtott hitelkonstrukció esetében a havi fizetési kötelezettség nagysága is – a forint alapú hiteleknél nagyobb mértékben – változhat. Ennek egyik oka az adott deviza kamatának változása, mely egy hosszabb lejáratú hitelnél a törlesztőrészlet jelentős növekedésével vagy csökkenésével járhat. Abban az esetben is, ha a szerződés mértékadó devizaneme külföldi deviza, Ügyfelünk részére történő finanszírozás forintban történik. Az Ön által fizetett havi kötelezettségek kamat-mértékét a választott deviza iránti nemzetközi kereslet-kínálat alapján alakuló kamatok (euró esetén az EURIBOR) határozzák meg.
A másik változást okozó tényező, az árfolyamváltozás. Az árfolyamváltozás hatására növekszik, vagy csökken a havi törlesztőrészlet forintban kifejezett nagysága.
A deviza alapú finanszírozás kockázata tehát nagyobb, mint a forint alapúé, hiszen a kamatváltozáson kívül az árfolyamváltozással is számolni kell.
Célszerű, hogy döntését ne csak a jelenlegi kamat- és árfolyamszintek alapján maximalizálja, hanem kalkuláljon a jövőbeni törlesztő részletek esetleges jelentős ingadozásával, illetve tartós növekedésének lehetőségével is.

a lap tetejére

 

Milyen illetékeket kell megfizetnem a finanszírozási eljárás során?

A jelenleg hatályos Illetéktörvény szerint (1990. évi CXIII. törvény) az ingatlan vásárlás (visszterhes vagyonátruházás) vagyonszerzési illetékfizetési kötelezettséggel jár. Ez egyrészről a Lombard Lízing Csoportot terheli, másrészről a törvény kimondja, hogy az ingatlant megszerzőt (Lízingbevevőt) is illetékfizetési kötelezettség terheli.
Amennyiben Ön kereskedelmi vagy ipari ingatlan, gazdasági épület és egyéb, a lakástulajdon fogalmába nem tartozó ingatlan tulajdonjogát szerzi meg, úgy az illeték általános mértéke a megszerzett vagyon terhekkel nem csökkentett forgalmi értéke utáni 10%.

Ha lakástulajdon szerzéséről van szó, az illeték alapja a lakástulajdon forgalmi értéke. Az illeték mértéke - lakásonként – 4 millió forintig 2%, a forgalmi érték ezt meghaladó összege után 6%.

A Lombard Lízing Csoport pénzügyi lízing ügylet esetében a forgalmi érték 2%-át köteles megfizetni illetékként (függetlenül attól, hogy lakóingatlan vagy ipari/kereskedelmi ingatlanról van szó), mely összeg Ügyfelünk havi törlesztőrészleteibe beépítésre kerül.

Az illetékfizetési kötelezettség keletkezésétől számított 30 napon belül Ön köteles az Illetékhivatalnál bejelentést tenni a kötelezettség keletkezéséről és az Illetékhivatal által megállapított összeget megfizetni a megjelölt határidőn belül.

Zártvégű pénzügyi lízing esetében a futamidő elején, a szerződés aláírásával keletkezik a vagyonszerzési illeték megfizetésének a kötelezettsége. Más finanszírozási formában – nyílt végű pénzügyi lízing – ez csak a futamidő végén válik kötelezettséggé. Nyílt végű lízing esetben az illeték alapja, az ingatlan futamidő végi forgalmi értéke. Így a futamidő végére Önnek egy magasabb értékre számított illeték kiadással is számolnia kell.

a lap tetejére

 

Hogyan történik a törlesztés?

A szerződében meghatározott összeg, előre rögzített havi ütemezéssel kerül visszafizetésre. Ennek módja banki átutalás. Javasoljuk, hogy számlavezető bankját bízza meg a havi törlesztő részletek rendszeres átutalásával. Így megkíméli magát a sorban állástól, továbbá mindig azonos időben és pontosan meg fog érkezni az összeg.

Devizakonstrukció esetén, a futamidő alatt, az árfolyamváltozás és a kamatlábváltozás miatt fennáll a díjváltozás lehetősége. Negyedévente a díjváltozás tényéről és annak mértékéről, az esedékességet megelőzően tájékoztatót küldünk, így Önnek is marad ideje, hogy bankjának a korábban adott átutalási megbízást módosítsa annak érdekében, hogy minden esetben a megfelelő összeg kerüljön átutalásra.

a lap tetejére

 

Milyen okmányok szükségesek a Földhivatali bejegyzéshez ingatlanvásárlás esetén?

Ingatlanvásárlás esetében a Lízingbevevőnek a lízingtárgy szerinti területileg illetékes földhivatalhoz kell a bejegyzési kérelmet benyújtania a bejegyzés alapjául szolgáló szerződés keltétől számított 30 napon belül. A bejegyzéshez szükséges iratok:

  • ingatlan-nyilvántartási kérelem;
  • a bejegyzéshez szükséges szerződések 4 - 4 eredeti példánya;
  • az eladó 30 napnál nem régebbi eredeti cégkivonata és aláírási címpéldánya vagy azok közjegyző által hitelesített másolatai;
  • a Lombard Ingatlan Zrt. 30 napnál nem régebbi eredeti cégkivonata és aláírási címpéldányai, vagy azok közjegyző által hitelesített másolatai.

A szerződéseket a Lombard Lízing Csoport készíti elő, ezért garantáljuk, hogy azok megfelelő példányszámban kerülnek aláírásra. A Lombard Ingatlan Zrt. cégkivonatát és aláírási címpéldányait társaságunk hitelesítteti, így Önnek ez nem kerül plusz költségébe.

a lap tetejére

 

Amennyiben módosítani szeretném a szerződést a visszafizetés időszakában, ezt hogyan kell kérni?

Ha a szerződés módosításáról van szó, úgy írásbeli változtatási kérelmét kérjük, juttassa el Társaságunkhoz faxon vagy postai úton. Kérelmét a Lombard Lízing Csoport fogja elbírálni. A döntésről és a további teendőkről először szóban, majd pedig írásban is tájékoztatjuk.

a lap tetejére

 

Mit kell tenni, ha a lízingelt ingatlant át kívánom alakítani vagy a telekre ráépíteni szeretnék?

Az olyan jellegű átépítéshez és/vagy ráépítéshez, mely építési engedélyköteles, a Lombard Lízing Csoport hozzájárulására van szükség. Amennyiben Ön ilyen beruházást szeretne megvalósítani, kérjük, küldje el a következő okmányokat:

  • átalakításra/ ráépítésre vonatkozó kérelmét;
  • az építési engedély mellékletét képező építési műszaki leírás másolatát;
  • az A3-as alaprajzok és a homlokzati rajz másolatának 1-1 példányát.

Felhívjuk figyelmét, hogy a beruházásához a Lombard Lízing Csoport további finanszírozási lehetőséggel áll rendelkezésére!

a lap tetejére

 

Hol találok információt az Extra Help Online Ügyfélszolgálat működéséről?

Amennyiben elindítja az Extra Help programot, a Segítség menüpontja alatt minden kérdésére választ kap.

a lap tetejére

Amennyiben kérdése merül fel az ingatlanfinanszírozással kapcsolatban, tájékoztatást vagy segítséget szeretne kérni konstrukcióinkról, úgy keressen fel bennünket és írja meg kérdését a következő címre: ingatlan@szeged.lombard.hu!
Kollegáink rövid időn belül választ adnak kérdéseire!

 

Hol találhatóak az árfolyamok?

Társaságunk az általa alkalmazott deviza árfolyamokat a www.lombard.hu/arfolyam címen teszi közzé, minden banki napon 10.00 és 11.00 óra között.

a lap tetejére

A+ A-
© 2006-2017. Lombard Lízing Zrt. Minden jog fenntartva